KLASIFIKACE OBEZITY

 

Obezita je regulérní nemoc, která je extrémně nebezpečná pro lidské zdraví. Nadměrné hromadění tuku v organismu spouští řadu metabolických reakcí, které vedou k diabetes mellitus II, vysokému kravnímu tlaku, zhoršení poměru mezi HDL a LDL cholesterolu, poruchy krvetvorby a ateroskleróze. Kombinace těchto problémů vede k infarktu myokardu. Boj s obezitou je základním pilířem zdravotních koncepcí pro 21. století.

 

Obezitu lze definovat pomocí mnoha ukazatelů.

 1. Nadměrné uložení tuku v organismu, přičemž hranice se liší pro muže a ženu. U muže je hranicí 25%, u ženy je to 30% tuku v organismu.
 2. Poměr pasu a boků (waist to hip ratio, WHR) – hranice u mužů je >1, hranice u žen je > 0,85
 3. Metabolické riziko dle obvodu pasu – výrazné riziko je u žen od 88 cm, u mužů nad 102 cm

Výskyt obezity se dinamicky zvyšuje v posledních 15 letech až o 40%. Tato rychlost růstu je opravdu nebezpečná a představuje i nápor pro celý sociální státní aparát! Z demografického hlediska je nejvíce obézních lidí ve věku 50 – 60 let a v pozdějším věku je velký pokles výskytu obezity (jelikož mnoho obézních se vyššího věku nedožije). Ženy mají celosvětově vyšší riziko obezity než muži. Velký význam má i vzorcové chování v populaci, přičemž nejvýraznější dopad na vzestup obezity mají nevhodné stravovací návyky, diety, kouření, alkohol a málo intenzivní pohybová aktivita.

 

Obezita je spouštěč mnoha dalších onemocnění, ktará mají charakter nejen mechanický, ale i metabolický.

Metabolické komplikace obezity

 • Inzulínová rezistence – neschopnost těla správně reagovat na inzulín
 • Diabetes Mellitus a poruchy metabolismu cukrů
 • Ischemická choroba srdeční – nedomykavos (při vzestupu hmotnosti o 20 kg stoupá riziko 6-krát)
 • Tvorba žlučových kamenů
 • Nádory Neplodnost
  • hormonálně závislé – karcinom ovaria, endometria, prsu, krčku dělohy a prostaty
  • hormonálně nezávislé – karcinom kolorektální, karcinom žlučníku, pankreatu, jater a ledvi
 • Poruchy menstruačního cyklu
 • Hypertenze

 

Mechanické komplikace obezity

 • Bolest v zádech
 • Častější výskyt úrazů
 • Stresová inkontinence
 • Otoky a celulitida
 • Poruchy hojení ran
 • Dušnost a selhávání dechu
 • Spánková apnoe
 • Varixy
 • Artrózy
 • Pocení

 

Mgr. Tomáš Hýna