OBEZITA V ČR

Čísla mluví jasně. Zamyslete se !!!                                        

Před rokem 1989 se lidé potýkali s nevhodnou skladbou potravin. Byla podporována konzumace ne zrovna libového masa, což bylo způsobeno, mimo jiné, tím, že trh nebyl schopen uspokojit poptávku po jiných druzích zboží. V jídelníčku občané postrádali ryby, ovoce a zeleninu.

Od těchto dob se skladba českého jídelníčku celkem výrazně posunula k lepšímu. Jíme více ovoce a zeleniny, tučné maso nahrazujeme libovějším, jíme více rybího masa. Co je důležité, roste zájem o kvalitní potraviny. Přesto ovšem v České republice pozorujeme trend vzrůstající nadváhy obyvatelstva. Skladba stravy sice vykazuje pozitivní posun, ale lidé jedí více jídla než je jejich skutečná potřeba a nerozloží energetický příjem rovnoměrně do celého dne. Nezanedbatelný je vliv hypokineze, nedostatečného pohybu.

Rok 1992 byl pomyslným odrazovým můstkem pro prudký nárůst nadváhy v ČR. Nedělejme si iluze, že se lidé předtím více hlídali. Jen byly dražší potraviny.

Statistika z roku 2006 je již alarmující. Mezi státy EU jsme obsadili 2. příčku! Hned za Německem (škoda, že nepíšu o ekonomických ukazatelích).

Fakta o ČR

V dospělé populaci je 52% obézních.

35% spadá do kategorie nadváhy a 17% do obezity.

Nadváhou trpí více muži než ženy. 60% muži, 47% ženy.

10% dětí mezi 6-12 rokem trpí nadváhou a 10% je obézních.

Věková skupina 13-17 let má výsledek 11% obézních a s nadváhou dohromady

Rizika obezity jsem již popisoval v předešlích článcích a myslím, že si je uvědomujete. Princip je jednoduchý, pokud chci, aby tělo dobře pracovalo a cítil jsem se dobře, musím pro to něco udělat.

Mg.Tomáš Hýna