Statistika

Naše poradna oslavila již  250 klientů! Výsledky se nedají statisticky zcela zachytit, ale můžete se inspirovat u klientů, kteří napsali své pocity a někteří poskytli i fotografie. Vše najdete v sekci „reference klientů“.

Zde máte možnost získat statistický přehled o úspěšnosti programu. Data jsou záměrně zpracována tak, abychom neprozrazovali nic konkrétního o našich stávajících či minulých klientech. Ochrana soukromí je pro nás prioritou.

 

Průměrný věk klienta: 40,4 let ( 22 – 59 let)

Průměrná vstupní  hmotnost: 73 kg (rozpětí 53 – 126 kg)

Průměrná hmotnost při zakončení: 69 kg (rozpětí 50,2 – 118 kg)

Průměné startovní BMI: 26,4 (rozpětí 20 – 34,3)

Průměrné konečné BMI: 24,7 ( rozpětí 19 – 31, 9)

Průměrné zastoupení tuku na začátku: 32,99%  (rozpětí 18,3 – 43,5%)

Průměrné zastoupení tuku po zakončení: 28, 6% ( rozpětí 17,3 – 41,1%)

 

Průměrné hodnoty jsou samozřejmě zajímavé, ale samotný výsledek záleží vždy hlavně na klientovi. Zcela otevřeně napíši, že ne u všech klientů se výsledky dostavily. Nenabízím zázračnou kůru, nestavím vzdušné zámky. Vždy je výsledek závislý na snaze a sebekontrole. Na druhou stranu jsem nadšený z toho, že mnoho mých klientek si splnilo svůj cíl a po skončení programu pokračují spokojeně dál bez mých zásahů. To je největší odměna, jakou mohu dostat.

 

Tomáš Hýna