H.E.A.T. PROGRAM

Co je to?

H.E.A.T. jsou začáteční písmena čtyř anglických slov – High Energy Aerobic Training. Dají se volně přeložit jako: „Aerobní cvičení s vysokým energetickým výdejem“.

H.E.A.T. PROGRAM® je fitness program, který je zcela inovační jak z hlediska způsobu cvičení, tak z hlediska prostředků k jeho realizaci. Představuje cvičení vycházející z přirozeného lidského pohybu – chůze.

Lekce probíhají jako skupinové pod vedením školených instruktorů a za doprovodu motivující hudby.

Při cvičení se využívá speciálního běžícího pásu Maxerrunner®. Jedná se o mechanický běžící pás, který dokáže jednoduchým řízením plynule měnit sklon a tím imitovat chůzi a běh od roviny až po horský terén.

„H.E.A.T. Program není cvičení, je to zábava, relaxace a způsob, jak příjemně strávit 45 minut svého dne. Odměnou Vám za to bude 500-700 spálených Kcal, 5000 kroků a hlavně příjemný pocit.“ Tomáš Hýna, hlavní instruktor H.E.A.T. Centra Šumperk.

Filozofie cvičení

Lidské tělo je dokonalý organismus, o tom není pochyb, ale spousta cvičení k němu přistupuje jako k naprogramovanému počítači. H.E.A.T. Program je postavený na dvou základních pilířích – přirozenost a individualita. Naším cílem je člověka posouvat a ukazovat mu nové možnosti, jak práci se svým tělem zdokonalit a tím dosáhnout svoje cíle.

Přirozenost
Chůze je nejpřirozenější pohyb, na který je lidské tělo stavěno. Žádná jiná aktivita nesplňuje po fyziologické stránce tak přísná kritéria jako jednoduchá chůze. Proto jakýkoliv klient je schopný lekci zvládnout a tato lekce bude mít pozitivní dopad na jeho tělo. Příčiny jsou jednoduché – svaly při H.E.A.T. Programu pracují stejným způsobem jako při běžném pohybu, zátěž je rozložena do všech svalů a intenzita cvičení se dá přizpůsobit na jakoukoliv úroveň. Jinak řečeno: „kdokoliv je schopný na lekci přijít, lekci zvládne“

Individualita
Instruktor nepracuje s klienty jako se skupinou, ale jako s jednotlivci, kteří skupinu tvoří. Snaží se využít pozitivní motivaci ze skupiny vycházející, ale zároveň každému klientovi nabízí individuální cestu. Nečekejte na lekcích příkazy, instruktor Vám nabídne cestu a vy si náročnost přizpůsobíte svým možnostem a svému cíli. Jinak pohyb ani fungovat nemůže – každé tělo je originál a ke každému se jako k originálu musí přistupovat.

Moje první lekce

Dříve než Vás zasvětíme do tajů H.E.A.T. Programu v teoretické rovině, doporučím Vám vzít si následujících pár věcí do sportovní tašky a vydat se k nám do centra osobně. Cvičení je postaveno na jednoduchosti a i první hodinu si dokážete naplno užít :-).