Statistika

Naše poradna oslavila již 600 klientů! Výsledky se nedají statisticky zcela zachytit, ale můžete se inspirovat u klientů, kteří napsali své pocity a někteří poskytli i fotografie. Vše najdete v sekci „reference klientů“.

Zde máte možnost získat statistický přehled o úspěšnosti programu. Data jsou záměrně zpracována tak, abychom neprozrazovali nic konkrétního o našich stávajících či minulých klientech. Ochrana soukromí je pro nás prioritou.

 

Průměrný věk klienta: 42,1 let (18 – 63 let)

NA  ZAČÁTKU PROGRAMU PO SKONČENÍ PROGRAMU
PRŮMĚRNÁ HMOTNOST 74,6 kg 69 kg
rozpětí 53-130 kg 50,2-118 kg
PRŮMĚRNÉ BMI 26,4 24,7
rozpětí 20-34,3 19-31,9
PRŮMĚR ZASTOUPENÍ TUKU 32,99% 28,60%
rozpětí 18,3-43,5 % 17,3-41,1 %

 

Průměrné hodnoty jsou samozřejmě zajímavé, ale samotný výsledek záleží vždy hlavně na klientovi. Zcela otevřeně napíši, že ne u všech klientů se výsledky dostavily. Nenabízím zázračnou kůru, nestavím vzdušné zámky. Vždy je výsledek závislý na snaze a sebekontrole. Na druhou stranu jsem nadšený z toho, že mnoho mých klientů si splnilo svůj cíl a po skončení programu pokračují spokojeně dál bez mých zásahů. To je největší odměna, jakou mohu dostat.

Tomáš Hýna